Vi er til for dig!

Alle medlemmer af Tandlægeforeningen, der har hovedbeskæftigelse i Region Sjælland er automatisk medlem af Region Sjællands Tandlægeforening - RSTF.

Vi ser det som vores opgave, at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Derfor vil du på vores hjemmeside finde tilbud om regionskurser for medlemmer og for teamet, og alle til en yderst favorabel pris! Du vil også finde links til relevant lovgivning i form af 'love, regler og bekendtgørelser'. Links til relevante faglige eller fagpolitiske nyheder. Klagesagsarbejde og Samarbejdsudvalget. Referater, regnskaber, kursusmateriale og nyhedsbreve. Så skal du kun søge ét sted! :o)

Alle oplysninger om organisationen, bestyrelse, navn og udvalg finder du ved et 'klik' på fanen Organisation.

REGIONSGENERALFORSAMLING 2022 ER AFHOLDT.

REGIONSGENERALFORSAMLING 2022


Regionsgeneralforsamlingen fandt sted Tirsdag, den 27. september kl. 19:30 på Hotel Comwell Strand i Køge. 35 stemmeberettigede deltog på en meget fredelig generalforsamling. Formanden, Henrik Harmsen, bød velkommen, og foreslog pensioneret tandlæge Lone True som dirigent. Herefter kørte generelforsamlingen rask fremad. Formandens beretning var kort. Henrik havde i sit sommerbrev og i sin skriftlige beretning gjort rede for 'Rigets stilling', og egne tandker omkring tandplejens udfordringer. Henrik slog dog endnu engang et slag for sin mærkesag: husk at indarbejde prisstigninger og inflation i jeres prissætning. Kort debat, mest omkring forsamlingens ønsker om flere regionale kurser, og gerne kurser med 'tænder på'. Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt. Uændret kontingent i 2023 (kr. 1.050). Formandens og sekretærense honorar blev hævet svarende til inflationen. Valg af formand og bestyrelse gik i gang, kun afbrudt af et halv times meget interessant indlæg fra TUG's formand Gerd Bangsbo (Tandsundhed uden Grænser), mens stemmetællerne arbejdede. Formanden blev valgt uden modkandidater og med applaus.Grundet lille (men stor nok) medlemstilbagegang på Sjælland, er vi reduceret til en bestyrelse på kun 8 personer (formand + 7 repræsentanter), altså en tilbagegang på 1. I vedtægterne står der, at PATU (Privatansatte Tandlægers Udvalg) og OATU (Offentlig Ansatte Tandlægers Udvalg) er garanteret en plads i bestyrelsen. Da der kun opstillede en privatansat tandlæge blev Minna Ørdam valgt uden afstemning. For første gang i umindelige tider opstillede to offentligt ansatte tandlæger, og her ville den med flest stemmer komme ind, uanset hvilket stemmetal, der blev opnået. Da røgen havde lagt sig var følgende 7 personer valgte til regionsbestyrelsen: Anni Rønman, Susanne Kleist, Charlotte Holm Busk, Kit Vibe-Hastrup Iuel, Betina Bille og Sidsel Fogh Pedersen (OATU). 4 personer blev valgt som suppleanter (i prioriteret rækkefølge): Lone Petersen (OATU), Jens Lætgaard, Susanne B. Kristensen og Bjørn Anderson. Tillykke til de valgte (selvom aldersgennemsnittet heller ikke blev sænket i denne omgang :o). Der var også valg til diverse TF-udvalg. Klinikejerudvalget (KEU): Kit Vibe-Hastrup; Privatansatte tandlægers udvalg (PATU): Minna Ørdam; Offentligt ansatte tandlægers udvalg (OATU): Sidsel Fogh Pedersen; Sundhedsudvalget (SUU): Charlotte Holm Busk; Efteruddannelsesudvalget (EUU): Jens Lætgaard. Allan Bo Svendsen og Jan Sejr Nicolajsen blev genvalgt som kritiske revisorer.

Regionskurser

Sådan opnås glæde og succes i arbejdslivet.

KURSET ER VEL OVERSTÅET!

KURSER ETC.

INFO

"INFO" var i mange år vores nyhedsbrev, men er nu erstattet af medlemsmøder og regelmæssig orientering fra formand og udvalg via mails. Medlemmernes mailadresser får vi fra TF's database, så derfor vigtigt, at du står korrekt opført her. Tjek og evt. 'ret' på tdlnet.dk under 'Mine sider'.

LÆS 'INFO'

Kalender

Al aktivitet i form af møder, TF-begivenheder og andre relevante datoer af fagpolitisk og efteruddannelsemæssig interesse vil du kunne finde her.

KALENDER

Referater

Efter hvert møde skrives der referat. Når referatet efterfølgende er godkendt af mødedeltagerne, så bliver det lagt på rstfnet, hvor du altid vil kunne finde det.

Referater fra øvrige regionsforeninger kan du finde på tdlnet.dk (link sidens øverste venstre hjørne) under: Om foreningen, Organisation, Udvalg, Udvalgsdokumenter, Dokumenter.

REFERATER

Privatlivspolitik

RSTF er en selvstændig juridisk enhed under Tandlægeforeningen. Vi er derfor, i lighed med sammenlignelige foreninger, underkastet reglerne formuleret i Datasikkerhedsbekendtgørelsen af 25. maj 2018. Region Sjællands Tandlægeforenings privatlivspolitik finder du via nedenstående link.

PRIVATLIVSPOLITIK

Regnskaber

Regnskaber og budgetter kan du finde her. Foreningsåret er fra 1. oktober - 30. september, mens regnskabsåret følger kalenderåret.

REGNSKABER

Sekretariatet ledes af Poul Møller - +45 2759 1939 - der også er webansvarlig. poulxtand@gmail.com

Siden er sidst opdateret den 27. marts 2023.