Vi er til for dig!

Alle medlemmer af Tandlægeforeningen, der har hovedbeskæftigelse i Region Sjælland er automatisk medlem af Region Sjællands Tandlægeforening - RSTF.

Vi ser det som vores opgave, at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Derfor vil du på vores hjemmeside finde tilbud om regionskurser for medlemmer og for teamet, og alle til en yderst favorabel pris! Du vil også finde links til relevant lovgivning i form af 'love, regler og bekendtgørelser'. Links til relevante faglige eller fagpolitiske nyheder. Klagesagsarbejde og Samarbejdsudvalget. Referater, regnskaber, kursusmateriale og nyhedsbreve. Så skal du kun søge ét sted! :o)

Alle oplysninger om organisationen, bestyrelse, navn og udvalg finder du ved et 'klik' på fanen Organisation.

REGIONSGENERALFORSAMLING DEN 8. OKTOBER 2020

Torsdag, den 8. oktober afholdt RSTF Regionsgeneralforsamling på Hotel Comwell Strand i Køge. 34 medlemmer inklusiv bestyrelsen deltog. Ikke prangende, desværre. Bestyrelsen havde håbet på væsentlig større tilslutning, ikke mindst med de udfordringer, som vi tandlæger konstant mødes af fra vores omgivelser. Jens Lætgaard valgte i sidste time at trække sig, og anbefalede i stedet RSTF's næstformand, Henrik Harmsen, der blev valgt med total opbakning fra de tilstedeværende. Du vil om kort tid modtage den nye formands 'tiltrædelseserklæring'.

Bestyrelsens sammensætning:
Formand Henrik Harmsen
Anni Rønman, Betina Bille, Bjørn Anderson, Charlotte Holm-Busk, Kit Vibe Hastrup-Iuel, Lone Petersen, Susanne Kleist.

Suppleanter:
Jens Lætgaard, Erling Timann Jensen, Susanne B. Kristensen, Minna Ørdam.

HGF DEN 28. NOVEMBER 2020

På trods af skærpede corona-restriktioner blev Tandlægeforeningens Hovedgeneralforsamling på Hotel Munkebjerg afviklet - om ikke som vanligt (mundbind, afstand og nedlukning af restaurant og festmiddg kl. 22:00), så dog i henhold til vedtægterne. Susanne Kleist blev med applaus og uden modkandidater genvalgt for en ny 2 årig periode. Betina Bille, klinikejer i Næstved, der på næste billede ses flankeret af Regionsformand Henrik Harmsen og næstformand i RSTF, Kit Vibe-Hastrup Iuel, blev nyvalg til Hovedbestyrelsen. Tillykke til begge - og til Region Sjælland!

Regionskurser

Kursusaktiviteten er i år erstattet med medlemsmøder i forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder. Det er uprøvet agenda, så dette bestyrelsesår bliver et 'test-år', og tiltaget evalueres af bestyrelsen i forbindelse med årets internatmøde, der ligge umiddelbart før regionsgeneralforsamling i oktober. Du kan finde relevante datoer under KALENDER

KURSER ETC.

INFO

"INFO" er vores nyhedsbrev, og det er vores intention at lave 2 om året. De vil komme i digital form, lige til din mailboks. Medlemmernes mailadresser får vi fra TF's database, så derfor vigtigt, at du står korrekt opført her. Tjek og evt. 'ret' på tdlnet.dk under 'Mine sider'.

LÆS 'INFO'

Kalender

Al aktivitet i form af møder, TF-begivenheder og andre relevante datoer af fagpolitisk og efteruddannelsemæssig interesse vil du kunne finde her.

KALENDER

Referater

Efter hvert møde skrives der referat. Når referatet efterfølgende er godkendt af mødedeltagerne, så bliver det lagt på rstfnet, hvor du altid vil kunne finde det.

Referater fra øvrige regionsforeninger kan du finde på tdlnet.dk (link sidens øverste venstre hjørne) under: Om foreningen, Organisation, Udvalg, Udvalgsdokumenter, Dokumenter.

REFERATER

Privatlivspolitik

RSTF er en selvstændig juridisk enhed under Tandlægeforeningen. Vi er derfor, i lighed med sammenlignelige foreninger, underkastet reglerne formuleret i Datasikkerhedsbekendtgørelsen af 25. maj 2018. Region Sjællands Tandlægeforenings privatlivspolitik finder du via nedenstående link.

PRIVATLIVSPOLITIK

Regnskaber

Regnskaber og budgetter kan du finde her. Foreningsåret er fra 1. oktober - 30. september, mens regnskabsåret følger kalenderåret.

REGNSKABER

Sekretariatet ledes af Poul Møller - +45 2759 1939 - der også er webansvarlig. poulxtand@gmail.com

Siden er sidst opdateret 9. oktober 2020