Organisation

Region Sjællands Tandlægeforening matcher Region Sjælland, der er Danmarks geografisk næstmindste region - 7.273 km² - men de geografisk store afstande internt - der er langt fra Nakskov og til Sjællands Odde - gør det ikke nemmere at skabe fællesskab og sammenhold, endsige at finde et centralt placeret mødested. RSTF har et medlemstal på ca. 520 tandlæger. Vi er den fagpolitisk næstmindste Regionsforening, målt på antallet af repræsentanter (8 stk.), men 'lille og engageret' opvejer ikke sjældent 'massernes brølen', og med en fagpolitisk stolthed og ballast, så er vi sikre på, at få skabt lydhørhed for vores synspunkter, og blandt de øvrige repræsentanter i TF's Repræsentantskab, der består af 67 personer :o)

Som bestyrelse afholder vi normalt 4-5 årlige møder + et Internatmøde - fra fredag kl. 16. til lørdag, kl. 16 - og en Regionsgeneralforsamling. Vi arrangerer kredskurser, udpeger kollegaer til klagesagsarbejde, laver et halvårligt digitalt orienteringsskrift, og er din lokale fagpolitiske hjælp og talerør.

Bestyrelsen

Region Sjællands Tandlægeforening består af en bestyrelse på 8 personer, inklusive formanden, der alle er en del af Tandlægeforeningens repræsentantskab. Bestyrelsen er din repræsentant på Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling.

BESTYRELSE

Suppleanter

Foruden de 8 repræsentanter medinddrages foreningens suppleanter i det fagpolitiske arbejde. De deltager i møderne på lige fod med bestyrelsen.

SUPPLEANTER

Facebook

Facebook er en kommunikationsform, som vi har tænkt os at opdyrke, ikke mindst i håbet om, at nå ud til en bredere kreds af yngre kollegaer. Mød os på Facebook!

Facebook