Navne og udvalg

Regionsbestyrelse og suppleanter bestrider også poster i forskellige interne og eksterne udvalg, samt står for valg eller udpegning, hvor det er aktuelt. Samarbejds- og kommunikationsudvalget er overenskomstbestemt, og afløbere heraf er klagesagsudvalgene: Visitaions-, Besigtigelse- og Regionstandlægenævnet. Lokalt arbejder vi med et Regionkursusvalg, Orienterings- og web- og Facebookudvalg. Vi er med på flere fronter, og efterfølgende finder du personerne bag bestyrelse, suppleanter og udvalg.

Bestyrelse

Christian Eggers-Lurá, formand

Smedelundsgade 39, 1., 4300 Holbæk. - klinik: 5943 4311 mobil: 2215 6226

Send en email

Susanne Kleist, næstformand

Jernbanegade 58, 2., 4000 Roskilde. - klinik: 4635 7661 mobil: 2214 5116

Send en email

Anni Rønman

Tofthøjvej 9, 4130 Viby Sj. - klinik: 4619 3613 mobil: 2274 1896

Send en email

Charlotte Holm-Busk

Ahlgade 17, 4000 Roskilde. - klinik: 4636 6400 mobil: 4055 9244

Send en email

Henrik Harmsen

Slotsgade 18, 4200 Slagelse. - klinik: 5852 4634 mobil: 4015 8919

Send en email

Kit Vibe-Hastrup Iuel

Fru Ingesvej 2, 4180 Sorø. - klinik: 5783 0122 mobil: 4211 2010

Send en email

Leni Møllsøe

Hersegade 28, 4000 Roskilde. - klinik: 4635 9595 mobil: 6130 3751

Send en email

Lone Petersen

Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge. - klinik: - mobil: 2990 6106

Send en email

Steen Bertram-Jakobsen

Museumsgade 12, 4930 Maribo. - klinik: 5478 0062 mobil: 4046 5118

Send en email

Suppleanter

Susanne Kristensen

klinik: 5819 4169 mobil: 4079 2327

Send en email


Kristian Batenburg

klinik: 4635 7661 mobil: 3142 4514

Send en email

Jens Lætgaard

klinik: 4057 2519 mobil: 4057 2519

Send en email


Bjørn Anderson

klinik: 5492 0513 mobil: 4063 0513

Send en email

Samarbejds- og koordinationsudvalg er ophørt grundet opsagte overenskomst!

Det faglige klagesystem

Visitationsudvalg - Besigtigelsesudvalg - Regionstandlægenævn

Visitationsudvalget nedsættes af Samarbejdsudvalget i henhold til Tandlægeoverenskomstens §41. stk. 1. Det bestående af 2 personer, hvoraf én person udpeges af det offentlige og én person af Regionsbestyrelsen. Visitationsudvalget modtager klager fra sikrede over tandlæger med henblik på den videre behandling i det overenskomstmæssige klagesystem, jf. §52.

Besigtigelsesudvalget nedsættes af Regionstandlægenævnet (Regionsbestyrelsen). I RSTF benytter vi os af geografiske årsager af flere udvalg, pt. 4 enheder - se nedenstående. Udvalgets opgaver er at foretage en faglig vurdering af det påklagede forhold. Besigtigelsesudvalget skal ligeledes bistå Sundhedsstyrelsen med syns- og skønforretninger i sager, som afgøres af Disciplinærnævnet.

Regionstandlægenævnet består af 6 personer, hvoraf de 3 er tandlæger og udpeget af Regionsbestyrelsen (§43). Nævnet behandler kun klager, der vedrører rent faglige forhold. Nævnet bedømmer klagens faglige indhhold, og beslutter, om arbejdet er honorarværdigt eller ej, samt fastsætter i så fald et tilbagebetalingsbeløb. Dette med mindre der er indgået forlig i sagen.

Udvalgenes tandlægemedlemmer

Visitationsudvalg er ophørt grundet opsagte overenskomst!
Regionstandlægenævn er ophørt grundet opsagte overenskomst!

Regionskursusudvalg

Et arbejdsområde for Regionsbestyrelsen med høj prioritet er vores lokale kursusvirksomhed. Vi har en intention om, at skulle arrangere 2-4 kurser om året - små og store. De 'store' kurser vil ofte være for hele teamet, og afvikles 3 steder i Regionen. Som udgangspunkt i Roskilde, Næstved og Maribo

Regionskursusudvalget bestræber sig på at være vidtfavnende, og forsøger at tilgodese alle medlemskategorier og erhvervserfaringer i deres planlægning. Det er ligeledes et mantra, at deltagerafgiften ikke skal være en undskyldning for ikke at deltage :o) Vi forsøger at holde et prisniveau, der ligger i den lave ende af skalaen, og med god forplejning undervejs.

Regionskursusudvalget udgøres af nedenstående 3 kollegaer, der altid er modtagelige for gode ideer og input

Leni Møllsøe

klinik: 4635 9595 mobil: 6130 3751

Send en email


Steen Bertram-Jakobsen

klinik: 5478 0062 mobil: 4046 5118

Send en email

Susanne Kristensen

klinik: 5819 4169 mobil: 4079 2327

Send en email

Kommunikationsudvalget

Kommunikation, og ikke mindst relevant kommunikation, er en af de sværeste discpliner i enhver virksomhed og forening. For lidt eller for meget. Målrettet eller med spredehagl. For tidligt eller for sent. En balancegang på en knivsæg, og selv et lille fejlskud giver markant udslag på succes- eller fiasko-skalaen.

Den udfordring forsøger vi at løfte, og vi gør det ved at samle al kommunikation i et knudepunkt, nemlig vores sekretariat. Poul Møller er ansat på denne post, og som pensioneret tandlæge har han tid, indsigt og overblik til at være et godt bud på opfyldelse af målsætningen. Det skal i hvert fald komme an på en prøve!

Ideer, forslag, tanker, skæve vinkler og inpuyt er altid kærkomne, så hold dig ikke tilbage, hvis du sidder med noget, der kan hjælpe kollegaerne i vores region.

Kommunikationsudvalget har flg. sammensætning:

Poul Møller, 2759 1939 - ansvarshavende

Send en email


Susanne Kleist, 2215 5116

Send en email


Bjørn Anderson, 4063 0513

Send en email