Navne og udvalg

Regionsbestyrelse og suppleanter bestrider også poster i forskellige interne og eksterne udvalg, samt står for valg eller udpegning, hvor det er aktuelt. Samarbejds- og kommunikationsudvalget er overenskomstbestemt, og afløbere heraf er klagesagsudvalgene: Visitaions-, Besigtigelse- og Regionstandlægenævnet. Lokalt arbejder vi med et Regionkursusvalg, Orienterings- og web- og Facebookudvalg. Vi er med på flere fronter, og efterfølgende finder du personerne bag bestyrelse, suppleanter og udvalg.

Bestyrelse

Henrik Harmsen, formand

Slotsgade 18, 4200 Slagelse. - klinik: 5852 4634 mobil: 4015 8919

Send en email

Anni Rønman

Tofthøjvej 9, 4130 Viby Sj. - klinik: 4619 3613 mobil: 2274 1896

Send en email

Betina Bille

Præstøvej 50, 4700 Næstved. - klinik: 5572 0252 mobil: 5190 0752

Send en email

Charlotte Holm-Busk

Ahlgade 17, 4000 Roskilde. - klinik: 4636 6400 mobil: 4055 9244

Send en email

Kit Vibe-Hastrup Iuel

Fru Ingesvej 2, 4180 Sorø. - klinik: 5783 0122 mobil: 4211 2010

Send en email

Minna Ørdam

Smedelundsgade 39, 4300 Holbæk - klinik: 5943 4311 mobil: 2241 7884

Send en email

Sidsel Fogh Pedersen,

Roskilde kommunale Tandpleje, 4000 Roskilde. - mobil: 4157 9242

Send en email

Susanne Kleist,

Jernbanegade 58, 2., 4000 Roskilde. - klinik: 4635 7661 mobil: 2214 5116

Send en email

Suppleanter

Jens Lætgaard

klinik: 4057 2519 mobil: 4057 2519

Send en email


Susanne Kristensen

klinik: 5819 4169 mobil: 4079 2327

Send en email


Bjørn Anderson

klinik: 5492 0513 mobil: 2274 1896

Send en email


Samarbejds- og koordinationsudvalg er ophørt grundet opsagte overenskomst!

Regionstandlægenævn er ophørt grundet opsagte overenskomst!

Kommunikationsudvalget

Kommunikation, og ikke mindst relevant kommunikation, er en af de sværeste discpliner i enhver virksomhed og forening. For lidt eller for meget. Målrettet eller med spredehagl. For tidligt eller for sent. En balancegang på en knivsæg, og selv et lille fejlskud giver markant udslag på succes- eller fiasko-skalaen.

Den udfordring forsøger vi at løfte, og vi gør det ved at samle al kommunikation i et knudepunkt, nemlig vores sekretariat. Poul Møller er ansat på denne post, og som halv-pensioneret tandlæge har han tid, indsigt og overblik til at være et godt bud på opfyldelse af målsætningen. Det skal i hvert fald komme an på en prøve!

Ideer, forslag, tanker, skæve vinkler og inpuyt er altid kærkomne, så hold dig ikke tilbage, hvis du sidder med noget, der kan hjælpe kollegaerne i vores region.

Kommunikationsudvalget har flg. sammensætning:

Poul Møller, 2759 1939 - ansvarshavende

Send en email


Susanne Kleist, 2215 5116

Send en email


Bjørn Anderson, 4063 0513

Send en email