Navne og udvalg

Regionsbestyrelse og suppleanter bestrider også poster i forskellige interne og eksterne udvalg, samt står for valg eller udpegning, hvor det er aktuelt.

Bestyrelse

Henrik Harmsen, formand

Slotsgade 18, 4200 Slagelse. - klinik: 5852 4634 mobil: 4015 8919

Send en email

Anni Rønman

Tofthøjvej 9, 4130 Viby Sj. - klinik: 4619 3613 mobil: 2274 1896

Send en email

Charlotte Holm-Busk

Ahlgade 17, 4000 Roskilde. - klinik: 4636 6400 mobil: 4055 9244

Send en email

Jens Lætgaard

klinik: 4057 2519 mobil: 4057 2519

Send en email

Kit Vibe-Hastrup Iuel

Fru Ingesvej 2, 4180 Sorø. - klinik: 5783 0122 mobil: 4211 2010

Send en email

Minna Ørdam

Smedelundsgade 39, 4300 Holbæk - klinik: 5943 4311 mobil: 2241 7884

Send en email

Nicole Nielsen,

Fjællestien 2, 4330 Tune. - klinik: 4613 8288 mobil: 2481 6152

Send en email

Susanne Kleist,

Jernbanegade 58, 2., 4000 Roskilde. - klinik: 4635 7661 mobil: 2214 5116

Send en email

Suppleanter

Bjørn Anderson

klinik: 5492 0513 mobil: 2274 1896

Send en email


Susanne Kristensen

klinik: 5819 4169 mobil: 4079 2327

Send en email


Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalgets opgaver er at sikre, at samarbejdet mellem Regionskommunen og regionens tandlæger fungerer bedst muligt. Her varetages bl.a. Tandpinevagten. RSTF er repræsenteret af Kit Vibe Hastrup-Iuel og vacant