Om RSTF

Region Sjællands Tandlægeforening udgøres af bestyrelsen på 9 personer. Formanden tegner foreningen, og forretningsføreren udfører de løbende opgaver og kontaktfunktioner i henhold til de af bestyrelsen vedtagne beslutninger og retningslinjer. Posten er lønnet, og arbejdet dækker over sekretær- og kassererfunktion, samt hjemmesidevedligehold, opdatering, medlemskontakt og sekretær for Regionskursusudvalget.

Formand 2017/2018: Christian Eggers-Lurá, Holbæk

Forretningsfører: Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk - 2759 1939.

CVR: 39168936 - Bankkonto: 5037 1577219; Kursuskonto: 5037 1577227

Kontakt os!