Om RSTF

Region Sjællands Tandlægeforening udgøres af bestyrelsen på 8 personer. Formanden tegner foreningen, og forretningsføreren udfører de løbende opgaver og kontaktfunktioner i henhold til de af bestyrelsen vedtagne beslutninger og retningslinjer. Posten er lønnet, og arbejdet dækker over sekretær- og kassererfunktion, samt hjemmesidevedligehold, opdatering, medlemskontakt og sekretær for formand og nedsatte udvalg.

Formand 2023/2024: Henrik Harmsen, Slagelse

Forretningsfører: Poul Møller, Ågerupvej 51, Arnakke, 4390 Vipperød - 2759 1939.

CVR: 39168936 - Bankkonto: 5037 1577219; Kursuskonto: 5037 1577227

Kontakt os!

Send os en email på rstfnet@gmail.com

Jeg forsøger, at besvare modtagne mails hurtigt, men andet arbejde, ferie etc. kan forsinke processen. Går det for langsomt, så send mig evt. en reminder på en sms: 2759 1939.