afventer næste kursus

CARIES

Hands-on kursus. Max. 30 deltagere.

Er der grundlag for ny cariesdiagnostik - Superficialis, media og profunda? Til de enkelte diagnoser hører forskellige behandlinger, hvor både fluorid, forsegling SEAL og fyldningsterapi kan komme på tale. På kurset vil der blive sat fokus på klinisk og radiologisk diagnostik, samt vurdering af kariesaktivitet ud fra forskellige cases. Målet er kalibrering. Egner sig til at få afstemt diagnostik i teamet, både mellem tandlæger, men også mellem tandlæge og tandplejer. Alle deltagere får tilsendt kursusmateriale før kurset, som skal downloades på egen PC eller tablet, som skal medbringes til kurset. Deltager flere fra samme klinik kan man være fælles om PC, men også fint med en PC/tablet hver. Materialet sendes til den mailadresse, der opgives i forbindelse med tilmelding til kurset.

kursussal

Sandheden om sukker

Kursus for hele teamet

Sandheden om sukker stiller skarpt på dit blodsukker og dine mange veje til at stabilisere det, så du får et af de bedste medicinskabe til behandling af overvægt, træthed, allergier, type 2-diabetes, humørsvingninger og autoimmune sygdomme. Din sundhed handler ikke om, hvor meget sukker du spiser. Den handler om, hvor meget sukker du har i blodet! Kurset kommer ind på, hvordan man undgår svingende blodsukker, kronisk inflammation og livsstilssygdomme på grund af sukker. Dette med konkrete værktøjer og kostvejledninger.

kursussal

Afholdte kurser

Kursusmateriale

Når du har deltaget i et kursus, hvor kursusgiver har lovet at 'frigive' sin powerpoint og noter, så vil du altid kunne finde og hente kursusmaterialet via nedenstående link!

Kursus i Datasikkerhed - kursusmaterialet ligger klar!